För företag

Varför Friskvård?

Ett samarbete med en "GGI" utbildad massör kan ge:

  • Minskad sjukfrånvarao
  • Förkortad rehabiliteringstid vid arbetsskador
  • Minskad personalomsättning
  • Ökad personlig tillfredställelse

Visste du att?!

  • Att friskvård är avdragsgiltligt i deklarationen?
  • Den som har eget bolag kan dra av friskvård om alla anställda erbjuds förmånen. Det blir då ingen förmånsskatt för den enskilde anställde.

 

Hand med värmeljus